THÔNG BÁO CẦN QUAN TÂM

TUYỂN SINH KHOÁ 9 – HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NĂM 2006

Ngày thi: 23/04/2006.
Thời gian phát hành hồ sơ
: Từ ngày 07/12/2005 đến hết ngày 16/12/2005.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/12/2005 đến hết ngày 23/12/2005.
Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN
Phòng A0.13, số 17 đường Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3.
Điện thoại liên hệ: 8.230082 (số nội bộ 11, 18, 19, 20, 21).


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:622/TB-ĐHKT-QLĐT&CTSV

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2005

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Khoá 9 – hệ Đại học Văn bằng 2 chính quy

Kính gởi:   –  CÁC CƠ QUAN BÁO, ĐÀI.

            –  CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN.

 

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm học 2005 – 2006, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHOÁ 9 – HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Những người đã có văn bằng đại học hệ chính quy.

II. NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

TT NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TT NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH
01 Kinh tế Kế hoạch và Đầu tư 06 Tài chính doanh nghiệp
02 Kinh tế Lao động và Quản lý nguồn nhân lực 07 Bảo Hiểm
03 Quản trị kinh doanh 08 Tài Chính Nhà Nước
04 Ngoại thương 09 Ngân Hàng
05 Thương mại 10 Kế Toán
  11 Tin Học Quản Lý

 

III. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

3.1 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC

1)     Phiếu đăng ký học Bằng đại học thứ hai (theo mẫu).

2)     Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất.

3)     Bản sao kết quả học tập, có ghi rõ tên môn học, số tiết, điểm thi từng môn.

4)     Bản sao khai sinh.

5)     4 ảnh 3x4cm (ghi họ tên, ngày sinh vào sau ảnh, bỏ vào trong 1 phong bì).

6)     2 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ thuận tiện nhất.

Lưu ý: các bản sao văn bằng, kết quả học tập, bản sao khai sinh phải có sao y của nơi cấp, hoặc công chứng của Phòng công chứng, hoặc chứng thực của UBND cấp quận, huyện. Riêng bản sao CMND có chứng thực của UNBD phường, xã).

3.2 ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH, MIỄN THI, NGÀY THI TUYỂN

1)     Điều kiện miễn thi: Những người đã có Văn bằng đại học chính quy (hoặc chuyên tu) của Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.

2)     Môn thi tuyển: Ngoài đối tượng quy định tại mục 1) trên, các đối tượng còn lại phải dự thi và đạt từ điểm 5 trở lên các môn thi sau đây:

ü      Quản Trị Học.

ü      Kinh tế vi mô.

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường xét tuyển theo thứ tự điểm thi từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Ngày thi tuyển: 23/04/2006

Dự kiến khai giảng: tháng 05/2006

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HÌNH THỨC HỌC, VĂN BẰNG

4.1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Tổng cộng 4 học kỳ – có chương trình đào tạo kèm theo hồ sơ tuyển sinh).

4.2 HÌNH THỨC HỌC

Sinh viên có thể đăng ký 1 trong các hình thức học sau đây:

-Học 4 buổi/tuần: tối 2, 4, 6, sáng CN.

-Học tập trung.

-Học theo đợt: 1 học kỳ tập trung 2 tháng, hoặc 1 tháng tập trung 2 tuần.

Trường hợp không đủ số lượng mở lớp, trường sẽ điều chỉnh hình thức học cho phù hợp.

4.2 HÌNH THỨC HỌC

Sinh viên tốt nghiệp được cấp văn bằng CỬ NHÂN KINH TẾ HỆ CHÍNH QUY.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, NHẬN HỒ SƠ VÀ HƯỚNG DẪN

1)     Phát hánh hồ sơ: 07/12/2005 – 16/12/2005.

2)     Nhận lại hồ sơ: 16/12/2005 – 23/12/2005.

3)     Địa điểm: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – CÔNG TÁC SINH VIÊN (Phòng A0.13), số 17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3.

     Điện thoại liên hệ : 8230082 (số nội bộ: 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28).

 

Nơi nhận:
– Như trên.
– Website trường
– Lưu: VT, KH-TCT.
HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

PHẠM VĂN NĂNG

Advertisements
Published in: on June 28, 2007 at 5:53 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://nthung.wordpress.com/2007/06/28/thong-bao-c%e1%ba%a6n-quan-tam/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: